RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Što banke gledaju kada se traži kredit

rrif - 11.2020, str. 168  

Izbor lizinga kao načina financiranja

rrif - 4.2020, str. 174  

Registar stvarnih vlasnika

rrif - 10.2019, str. 141  

Kamate od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 2.2019, str. 155  

Provedba FATCA-e u RH

rrif - 6.2018, str. 158  

Kamatni rizik u bankarskom poslovanju

rrif - 3.2018, str. 213  

Oporezivanje bitcoina

rrif - 2.2018, str. 217  

Novosti kod instituta zadužnice

rrif - 1.2018, str. 329  

Utuženje novčanih tražbina

rrif - 12.2017, str. 233  

Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)

rrif - 12.2017, str. 239  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)