RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izbor lizinga kao načina financiranja

rrif - 4.2020, str. 174  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2020, str. 245  

Moguć je otpis nejavnih davanja

Pror - 1.2020, str. 16  

Registar stvarnih vlasnika

rrif - 10.2019, str. 141  

Kamate od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 2.2019, str. 155  

Provedba FATCA-e u RH

rrif - 6.2018, str. 158  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)