RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Moguć je otpis nejavnih davanja

Pror - 1.2020, str. 16  

Registar stvarnih vlasnika

rrif - 10.2019, str. 141  

Kamate od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 2.2019, str. 155  

Provedba FATCA-e u RH

rrif - 6.2018, str. 158  

Devizni sažetak

rrif - 4.2018, str. 134  

Kamatni rizik u bankarskom poslovanju

rrif - 3.2018, str. 213  

Oporezivanje bitcoina

rrif - 2.2018, str. 217  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)