RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Bankarski krediti za potrošače

rrif - 12.2020, str. 241  

Što banke gledaju kada se traži kredit

rrif - 11.2020, str. 168  

Skraćeno radno vrijeme u EU-u

rrif - 7.2020, str. 119  

Gospodarske potpore zbog koronakrize

rrif - 6.2020, str. 150  

Izbor lizinga kao načina financiranja

rrif - 4.2020, str. 174  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2020, str. 245  

Moguć je otpis nejavnih davanja

Pror - 1.2020, str. 16  

Registar stvarnih vlasnika

rrif - 10.2019, str. 141  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)