RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provedba FATCA-e u RH

rrif - 6.2018, str. 158  

Devizni sažetak

rrif - 4.2018, str. 134  

Kamatni rizik u bankarskom poslovanju

rrif - 3.2018, str. 213  

Oporezivanje bitcoina

rrif - 2.2018, str. 217  

Novosti kod instituta zadužnice

rrif - 1.2018, str. 329  

Utuženje novčanih tražbina

rrif - 12.2017, str. 233  

Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)

rrif - 12.2017, str. 239  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2017, str. 183  

Predviđanje poslovnog neuspjeha

rrif - 7.2017, str. 160  

Produktivnost trgovine na malo

rrif - 7.2017, str. 176  

VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 6.2017, str. 49  

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.

obav - 6.2017, str. 83  
Pretplatnik
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (1)