RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Posebni porez na motorna vozila
- Carinska uprava
Petak, 30.12.2016.  

Trošarinski status e-tekućina
- Carinska uprava
Četvrtak, 29.12.2016.  

Mali proizvođači jakih alkoholnih pića
- Carinska uprava
Srijeda, 14.12.2016.  

Prodaja alkohola i alkoholnih pića
- Carinska uprava
Utorak, 13.12.2016.  

Unos školjke bez motora i mjenjača
- Carinska uprava
Utorak, 13.12.2016.  

Posebni porez na motorna vozila
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 12.12.2016.  

Tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
- Carinska uprava
Utorak, 06.12.2016.  

Obveznik plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 05.12.2016.  

Vinski talog i komina od grožđa, trošarinski status
- Carinska uprava
Utorak, 29.11.2016.  

Obilježavanje duhanskih markicama cigareta u mekom pakiranju
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 28.11.2016.  

Tumačenje propisa o trošarinama
- Carinska uprava
Utorak, 22.11.2016.  

Oslobođenje od plaćanja trošarine na etanol
- Carinska uprava
Petak, 11.11.2016.  

Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
- Carinska uprava
Petak, 11.11.2016.  

Unos školjke bez motora i mjenjača
- Carinska uprava
Utorak, 08.11.2016.  

Nastanak porezne obveze
- Carinska uprava
Petak, 04.11.2016.  

Tehnički uvjeti za prodaju plinskog ulja obojanog plavom bojom
- Carinska uprava
Četvrtak, 03.11.2016.  

Posebni porez na motorna vozila
- Carinska uprava
Četvrtak, 27.10.2016.  

Povrat posebnog poreza nas motorna vozila nakon izvoza
- Carinska uprava
Srijeda, 26.10.2016.  

Izlaganje kolekcije alkoholnih pića
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 24.10.2016.  

Oporezivanje posebnim porezom kombi vozila
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 24.10.2016.  

Iskazivanje uvezenih količina krutih goriva na Obrazcu MI-KG
- Carinska uprava
Srijeda, 19.10.2016.  

Prodaja trošarinskih proizvoda – vina putem prodaje na daljinu
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 17.10.2016.  

Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom u traktoru
- Carinska uprava
Petak, 14.10.2016.  

Unos potpuno denaturiranog alkohola u Republiku Hrvatsku
- Carinska uprava
Utorak, 11.10.2016.  

Trošarinsko raspolaganje uljima za podmazivanje i aditivima
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 10.10.2016.  

Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila
- Carinska uprava
Ponedjeljak, 10.10.2016.  

Proizvodnja likera od strane proizvođača – OPG-a
- Carinska uprava
Četvrtak, 29.09.2016.  

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)