RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Poseban postupak oporezivanja za elektronički obavljene usluge kada ih obavlja poduzetnik koji nije upisan u registar obveznika PDV-a

Broj: 410-19/15-01/23 od 11.05.2015.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit podliježe li posebnom postupku oporezivanja za elektronički obavljene usluge obzirom da nije upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
Prema čl. 193.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) porezni obveznik koji obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge na području Europske unije ima pravo izbora za primjenu posebnih postupaka oporezivanja navedenih usluga.
Ako porezni obveznik nije izabrao primjenu posebnih postupaka, obvezan je registrirati se za potrebe PDV-a u državi članici u kojoj obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.
Porezni obveznik koji u Republici Hrvatskoj prijavljuje primjenu posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge mora biti upisan u registar obveznika PDV-a.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)