RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV i privatne poliklinike

pip - 11.2018, str. 22  

Naknada za rad menadžera

pip - 3.2018, str. 70  

Novi trendovi u poreznom nadzoru

pip - 11.2017, str. 32  

Porezna politika u Europskoj uniji

pip - 7.2017, str. 37  

Zastara prema OPZ-u

pip - 6.2017, str. 5  

Sudske pristojbe u upravnom sporu

pip - 9.2016, str. 70  
Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)