RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Namjena korištenja plavog dizela

rrif - 8.2019, str. 91  

Novosti u trošarinskim propisima

rrif - 1.2019, str. 40  

Posebni porez na bezalkoholna pića

rrif - 6.2018, str. 112  

Posebni porez na kavu

rrif - 5.2018, str. 129  

Trošarinsko statusna odobrenja

rrif - 3.2018, str. 185  

Trošarinsko poslovanje s pivom

rrif - 7.2016, str. 96  

Trošarinsko postupanje s vinom

rrif - 10.2015, str. 140  

Registracija trošarinskih obveznika

rrif - 4.2015, str. 86  

Oporezivanje nasljedstva i darova

rrif - 8.2013, str. 160  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)