RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezna zastara

rrif - 9.2020, str. 116  

Uporaba pečata u poreznom nadzoru

pip - 9.2019, str. 63  

Novosti u poreznom nadzoru

rrif - 11.2017, str. 131  

Očevid u poreznom nadzoru

rrif - 11.2016, str. 72  

Porezna zastara – primjena u praksi

rrif - 9.2016, str. 107  

Obnova poreznog postupka

rrif - 4.2013, str. 81  

Neke posebitosti poreznog postupka

rrif - 5.2010, str. 84  

Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a

rrif - 10.2009, str. 134  

Pravno motrište poreznog nadzora

rrif - 6.2008, str. 106  

Utaja poreza

rrif - 11.2007, str. 115  

Trajanje poreznog nadzora

rrif - 3.2007, str. 110  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)