RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u Zakonu o lokalnim porezima

rrif - 11.2017, str. 139  

Porez na nekretnine

rrif - 7.2017, str. 104  

Porez na kuće za odmor za 2014.

rrif - 9.2014, str. 91  

Porez na tvrtku ili naziv u 2014.

rrif - 8.2014, str. 94  

Oporezivanje nasljedstva i darova

rrif - 8.2013, str. 160  

Oporezivanje turističkih usluga

rrif - 5.2008, str. 88  

Oporezivanje nasljedstva i darova

rrif - 4.2008, str. 116  

Sudska praksa u poreznim stvarima

rrif - 10.2007, str. 134  

Obračun plaća i doprinosa u 2007.

rrif - 1.2007, str. 202  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)