RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Njemačka i Austrija smanjuju poreze

rrif - 9.2020, str. 146  

Podiže se prag oporezivanja za PDV

rrif - 4.2020, str. 172  

Internetska trgovina i digitalni porez

rrif - 3.2020, str. 182  

PDV i porez na dobitak

rrif - 10.2019, str. 140  

Porezna transparentnost u EU-u

rrif - 2.2019, str. 154  

Velika reforma PDV-a i dr.

rrif - 11.2017, str. 155  

Izbjegavanje plaćanja poreza

rrif - 1.2016, str. 276  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)