RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni položaj isporuka nekretnina

rrif - 6.2020, str. 137  

Kako prijaviti promet nekretnina

rrif - 9.2016, str. 117  

Zašto je porez na imovinu štetan

rrif - 11.2013, str. 121  

Oporezivanje nasljedstva i darova

rrif - 8.2013, str. 160  

Oporezivanje nasljedstva i darova

rrif - 4.2008, str. 116  

Oporezivanje imovine - da ili ne

rrif - 11.2007, str. 110  

Sudska praksa u poreznim stvarima

rrif - 10.2007, str. 134  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)