RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Donacije – darovi i porezi

rrif - 5.2020, str. 168  

Porez po tonaži broda za 2019. godinu

rrif - 1.2020, str. 102  

Poticanje ulaganja u 2019. godini

rrif - 5.2019, str. 142  

Dokumentacija o transfernim cijenama

rrif - 5.2019, str. 147  

Odluke Hrvatske gospodarske komore

PrPI - 11.2017, str. 38  
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)