RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zaklada kao stjecatelj nekretnine
- Porezna uprava
Utorak, 12.05.2020.  

Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza
- Porezna uprava
Utorak, 05.05.2020.  

Prijava skraćenog radnog vremena
- Porezna uprava
Četvrtak, 23.04.2020.  

Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti
- Porezna uprava
Četvrtak, 16.04.2020.  

Fiskalizacija pratećih dokumenata
- Porezna uprava
Srijeda, 15.04.2020.  

Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
- Porezna uprava
Srijeda, 15.04.2020.  

Porez na dodanu vrijednost
- Porezna uprava
Utorak, 14.04.2020.  

Porez na dodanu vrijednost pri uvozu
- Porezna uprava
Petak, 10.04.2020.  

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
- Porezna uprava
Srijeda, 05.02.2020.  

Snižena stopa PDV-a od 13%
- Porezna uprava
Srijeda, 05.02.2020.  

Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma
- Porezna uprava
Utorak, 04.02.2020.  

Snižena stopa PDV-a od 13%
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 03.02.2020.  

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja
- Porezna uprava
Srijeda, 22.01.2020.  

Snižena stopa PDV-a od 13%
- Porezna uprava
Petak, 17.01.2020.  

Primjena snižene stope PDV-a od 13%
- Porezna uprava
Petak, 17.01.2020.  

Snižena stopa PDV-a od 13%
- Porezna uprava
Petak, 10.01.2020.  

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a
- Porezna uprava
Petak, 10.01.2020.  

Neprofitne organizacije - smjernice
- Porezna uprava
Petak, 10.01.2020.  

Način isplate plaće radnika na kunski račun
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 23.12.2019.  

Nejednaka isplata neoporezivih primitaka
- Porezna uprava
Srijeda, 20.11.2019.  

Plaćanje dva različita poreza po dvije različite osnove
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 07.10.2019.  

Upis u registar obveznika PDV-u
- Porezna uprava
Četvrtak, 29.08.2019.  

Prijenos obrta u trgovačko društvo
- Porezna uprava
Srijeda, 28.08.2019.  

Visina stope PDV-a
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 12.08.2019.  

Primjena snižene stope PDV-a
- Porezna uprava
Srijeda, 31.07.2019.  

Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 29.07.2019.  

Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost
- Porezna uprava
Petak, 07.06.2019.  

Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
- Porezna uprava
Petak, 17.05.2019.  

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)