RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak odbitka pretporeza

rrif - 11.2020, str. 151  

Porezna zastara

rrif - 9.2020, str. 116  

Njemačka i Austrija smanjuju poreze

rrif - 9.2020, str. 146  

Novosti za obveznike fiskalizacije

rrif - 9.2020, str. 163  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 7.2020, str. 34  

Oslobođenja u sustavu PDV-a

rrif - 6.2020, str. 97  

Porezni položaj isporuka nekretnina

rrif - 6.2020, str. 137  
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)