RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje autorskih honorara

rrif - 6.2019, str. 112  

Poticanje ulaganja u 2019. godini

rrif - 5.2019, str. 142  

Dokumentacija o transfernim cijenama

rrif - 5.2019, str. 147  

Porez na digitalnu promidžbu

rrif - 5.2019, str. 169  

Poslovi u nizu – pojednostavljenja

rrif - 3.2019, str. 166  

Porezno motrište vrijednosnih kupona

rrif - 2.2019, str. 91  

(Ne)oporezive stipendije i potpore

rrif - 2.2019, str. 131  

Porezna transparentnost u EU-u

rrif - 2.2019, str. 154  

Novosti u trošarinskim propisima

rrif - 1.2019, str. 40  

Isplate plaće u slučaju stečaja

rrif - 1.2019, str. 104  
Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)