RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porez po tonaži broda za 2019. godinu

rrif - 1.2020, str. 102  

Isplata drugog dohotka nerezidentima

rrif - 11.2019, str. 110  

PDV i porez na dobitak

rrif - 10.2019, str. 140  

Uporaba pečata u poreznom nadzoru

pip - 9.2019, str. 63  

Izdavanje obvezujućeg mišljenja

rrif - 8.2019, str. 74  

Namjena korištenja plavog dizela

rrif - 8.2019, str. 91  

Utvrđivanje obavljene isporuke

rrif - 8.2019, str. 95  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)