RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 9.2018, str. 57  

Fiskalizacija u neprofitnom okruženju

rrif - 9.2018, str. 182  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 7.2018, str. 57  

Porezni i socijalni status umjetnika

rrif - 7.2018, str. 138  

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 6.2018, str. 54  

Posebni porez na bezalkoholna pića

rrif - 6.2018, str. 112  

Isporuke u nizu s motrišta PDV-a

rrif - 6.2018, str. 135  

Dohodak od otuđenja nekretnine

rrif - 5.2018, str. 107  

Posebni porez na kavu

rrif - 5.2018, str. 129  

Isplate učenicima na praksi

rrif - 4.2018, str. 57  

Odbitak pretporeza (II. dio)

rrif - 4.2018, str. 96  

Trošarinsko statusna odobrenja

rrif - 3.2018, str. 185  
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)