RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Mogućnost odgode poreznih obveza

rrif - 4.2020, str. 21  

Podiže se prag oporezivanja za PDV

rrif - 4.2020, str. 172  

Internetska trgovina i digitalni porez

rrif - 3.2020, str. 182  

Fiskalizacija pratećih dokumenata

rrif - 3.2020, str. 193  

Predaja Obrasca OPZ-STAT-1

rrif - 2.2020, str. 114  

Porez po tonaži broda za 2019. godinu

rrif - 1.2020, str. 102  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)