RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 7.2020, str. 34  

Oslobođenja u sustavu PDV-a

rrif - 6.2020, str. 97  

Porezni položaj isporuka nekretnina

rrif - 6.2020, str. 137  

Donacije – darovi i porezi

rrif - 5.2020, str. 168  

Donacije – darovi i porezi

rrif - 5.2020, str. 168  

Donacije – darovi i porezi

rrif - 5.2020, str. 168  

Porezno motrište darova (donacija)

pip - 5.2020, str. 44  

Trošarina na duhanske proizvode

pip - 5.2020, str. 49  

Mogućnost odgode poreznih obveza

rrif - 4.2020, str. 21  

Podiže se prag oporezivanja za PDV

rrif - 4.2020, str. 172  

Internetska trgovina i digitalni porez

rrif - 3.2020, str. 182  
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)