RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porez na dohodak od kapitala na udjele u dobitku

Četvrtak, 11.04.2013.

 Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 23. II. 2012. uvedeno je od 1. III. 2012. oporezivanje dobitaka (dividendi) ostvarenih u razdoblju 2001. do kraja 2011. To je bila očigledna retrogradna primjena  zakona  na čemu je Hrvatska udruga poslodavaca temeljila prijedlog za ocjenu ustavnosti jer  takvu primjenu Ustav RH ne dopušta, osim iznimno.


 Sada je Ustavni sud donio (3. travnja 2013.) Rješenje kojim, između ostalog, "privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave i Ministarstva financija i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koja je dividenda ostvarena, odnosno koji udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ...".

 Privremena obustava izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji (rješenja iz nadzora  Porezne uprave i dr.)  trajat će do donošenja konačne odluke Ustavnog suda.
 Zadovoljstvo ovakvim postupkom Ustavnog suda dijelimo sa svim strukovnim kolegicama  i kolegama koji su imali hrabrosti provoditi ponuđena rješenja koja su isplate dobitaka iz "spornog" razdoblja provodili na načine koje smo izlagali na našim seminarima održanim tijekom siječnja 2012. i 2013.
 

 Spomenuto Rješenje Ustavnog suda nije još konačno rješenje nastalog poreznog problema, ali daje naznaku kako će se morati sporne odluke iz Zakona o porezu na dohodak mijenjati (ukinuti). To još moramo pričekati.
 

 Postavlja se pitanje: mogu li se sada temeljem Rješenja Ustavnog suda neoporezivo isplaćivati dobitci (dividende) ostvarene u razdoblju 2001. do 2011.  Ne, tek kada se te zakonske odredbe odlukom (rješenjem) Ustavnog suda ukinu ili se te sporne odredbe čl. 30. Zakona o porezu na dohodak promijene Zakonom onda se sa sigurnošću može isplaćivati udio u dobitku (dividenda) bez poreza.

 Dotle je rizik je na isplatitelju ako bi se bez obračuna poreza na dohodak od kapitala (+prirez) isplatili dobitci (dividenda), a odlukom Ustavnog suda sporne zakonske odredbe ne bi bile ukinute ostaje problem plaćanja poreza.

 Budući da je, praktički, obustavljena provedba pojedinih akata i radnji Porezne uprave čini se vjerojatnim i konačno rješenje u tom smjeru. Također prema izjavama Vladinih dužnosnika, danih povodom odluke Ustavnog suda očekuje se i izmjena spornog čl. 30. Zakona o porezu na dohodak na način da se ne oporezuje isplata dividende i udjela u dobitku iz dobitka ostvarenog prije 1. ožujka 2012.


V.B.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)