RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porez na dodanu vrijednost na uslugu dežurstva u ljekarni

Broj: 410-01/10-01/1527 od 25.10.2011.

Hrvatska ljekarnička komora iz Zagreba, Marićeva 27/III, dostavila nam je upit u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluge dežurstva u ljekarni u vezi kojeg se očitujemo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Odredbom članka 11. stavka 1. točke b) Zakona i članka 63. stavka 1. Pravilnika propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća na usluge bolničke dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege i s njima usko povezane usluge te isporuke dobara povezane s liječenjem koje se obavljaju sukladno propisima na području zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijalnim bolnicama i klinikama. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost i u slučaju kad ih obavljaju tijela, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Sukladno navedenome, usluga dežurstva u ljekarni nije usluga liječenja koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavku 1. točka b) Zakona.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)