RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podnošenje prijave poreza na dobit kod nastavka poslovanja – nositelj odlazi u mirovinu

Broj: 410-01/10-01/397 od 22.02.2012.

Porezni obveznik L d.o.o. postavio je upit koji se odnosi na kontinuitet poslovanja obrtničke djelatnosti po osnovi koje se utvrđuje dobit i plaća porez na dobit. Kako se navodi, nositelj plaćanja obveza 31. svibnja 2009. odlazi u mirovinu, a drugi (supoduzetnik)nastavlja istu djelatnost i preuzima obveze plaćanja te se postavlja upit predaje li se za 2009. godinu jedna Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) ili se trebaju dostaviti dvije porezne prijave, svaka za odgovarajuće razdoblje unutar 2009. godine, zbog promjene vlasnika obrta. U nastavku odgovaramo.

Obzirom da se prema navodimo iz upita u predmetnom slučaju ne radi o trgovačkog društvu koje je obveznik poreza na dobit i kod kojeg je došlo do statusnih promjena iz članka 18. i 19. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.), već se radi o samostalnoj djelatnosti obrta koji je obveznik poreza na dobit, a koja se u cijelosti nastavlja i to na način da pri prijenosu vlasništva obrta nije došlo do promjena u procjeni predmeta imovine i obveza, to postoji kontinuitet u oporezivanju, i prijenos vlasništva nema utjecaja na oporezivanje u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 2. toga Zakona.

Kako je člankom 29. stavkom 1. Zakona o porezu na dobit propisano da se porez na dobit utvrđuje za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina, proizlazi da je u predmetnom slučaju novi poduzetnik kao vlasnik obrta obvezan po isteku poreznog razdoblja u propisanom roku podnijeti jednu prijavu na dobit iz članka 35. toga Zakona za cijelo porezno razdoblje. Dakle, porezni obveznik nije obvezan podnijeti i prijavu poreza na dobit za razdoblje poslovanja do promjene vlasništva obrta.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)