RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Po drugi put ukinuto retroaktivno oporezivanje dobitaka

Ponedjeljak, 07.07.2014.

    Poznato je da se od 19. X. 2013. neoporezivo mogu isplaćivati oni dobitci/dividende  za koje su bile donesene odluke skupštine društava o isplati, a iste  nisu bile isplaćene do stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, tj. do 1. III. 2012. i poslije. Riječ je o dobitcima koji su ostvareni u razdoblju 2005. do 2011. a za koje je uvedeno retroaktivno oporezivanje dohotka od kapitala po stopi od 12% + prirez, a koje je odlukom Ustavnog suda  u listopadu 2013. takvo nasilno oporezivanje bilo ukinuto. Ali, voljom Vlade RH i njenog bivšeg (u narodu voljenog) ministra financija izmanipulirana je odluka  Ustavnog suda ponovnom izmjenom Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 123/13.) kojom se uvelo oporezivanje dobitka/dividendi  ako se isplaćuju zadržani dobitci, odnosno postalo je bitno jesu li odluke o toj isplati bile donesene u razdoblju kad su ti dobitci i ostvareni, sve do 29. II. 2012.
    Svakome zdrave pameti je bilo jasno da je takvim određenjem ponovno uvedeno retroaktivno oporezivanje neisplaćenih dobitaka ostvarenih u razdoblju 2005. – 2011. i da je ignorirana činjenica da su odluke nebitne o tome je li se dobitci/dividende isplaćuju ili zadržavaju, nego je od presudnog značenja  kada su ti dobitci ostvareni, tj. jesu li ostvareni u razdoblju kada takvog poreza nije bilo. Nova odluka Ustavnog suda od 18. VI.2014. bi trebala biti posljednja opomena da se retroaktivno oporezivanje nikada ne ponovi. Sve to ide i na savjest predsjedniku Josipoviću koji je morao prepoznati takav pravni akt koji sadrži retroaktivnost, a olako je potpisao  ukaz o proglašavanju  izmjena Zakona o porezu na dohodak. Ovo zorno pokazuje dvoličnost vladinih ministara koji se silno zalažu za dobrobit poduzetničke i poslovne klime i kako je Vlada proračunskim deficitom od 16 milijarda kuna u 2013. "pomogla gospodarstvu te se brinula o zaštiti interesa socijalno ugroženih", kako je to nedavno izjavio u Saboru ministar financija Lalovac  kad je obrazlagao prošlogodišnji proračun.
    Poduzetnici trebaju zahvaliti Udruzi poslodavaca što je sa izvrsnim odvjetničkim timom i drugi put srušila pravni terorizam  nad poduzetnicima, za razliku od HGK koja se i ovaj put držala pasivno.
    Mi kao struka posramljeni smo jer smo stavljeni u poziciju da smo branili očitu zakonsku nepravdu koju su iskonstruirali u Ministarstvu financija. K tome smo još "zapaprili" kako su odluke o isplati dobitaka  trebale biti i proknjižene na obveze prema članovima društva/dioničarima u godinama kad su donesene (do 29. II. 2012.). Ako to nije bilo tako, platite porez, molim lijepo.
    Odluka Ustavnog suda biti će uskoro objavljena u Narodnim novinama kojom će prestati vrijediti odredbe Zakona o porezu na dohodak o retroaktivnosti. Do tada postoji obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala  ako se isplaćuju zadržani dobitci/dividende iz navedenog razdoblja. Što se tiče vraćanja plaćenog poreza, to zaboravite jer kad ste plaćali taj je Zakon bio na snazi! Zakonito ali nepravedno, zar ne!


V.B.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)