RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom nakon 1. srpnja 2013.

Ponedjeljak, 08.07.2013.

Stjecatelji dobara iz EU (naknade za ambalažu, baterije, automobile, ulje i sl.) uz prijavu PDV dostavljaju i podatke o tim dobrima na propisanim obrascima
Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom plaćaju se na temelju tih izvješća.

Najnovijim izmjenama čl. 16. st. 6. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Nar. nov. br. 133/06. do 86/13.) utvrđeno je da proizvođač baterija i akumulatora prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost Poreznoj upravi obvezno dostavlja podatke o vrsti i količini baterija i akumulatora na obrascu Prijava proizvođača baterija i akumulatora (PPBA) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje obračunava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju podatka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD) i podataka iz navedenog obrasca kojeg proizvođači dostavljaju uz PDV obrazac.

Izmjenama  čl. 18. Pravilnika o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i otpadom (Nar. nov. br. 74/07. do 86/13.) utvrđeno je da naknadu kod uvoza, unosa i proizvodnje EE opreme obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača EE opreme i uređaja (PPEEOU) kojeg proizvođač, uvoznik ili stjecatelj iz EU mora dostavljati u skladu s čl. 17. st. 5. navedenog Pravilnika istodobno s obrascem PDV.

Promjenama čl. 16. st. 10. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Nar. nov. br. 97/05.,115. do 86/13.), utvrđena je obveza proizvođača (proizvođač, uvoznik i stjecatelj iz EU) da prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi dostavi podatke o vrsti i količini ambalaže na obrascu PPA koji čini sastavni dio navedenog Pravilnika, a plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će se obaviti na temelju tih podataka kao i drugih evidencija koje vodi obveznik.

Dopunama čl. 24. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (Nar. nov. br. 124/06. do 86/13.),  utvrđeno je da je proizvođač (i uvoznik i stjecatelj) ulja obvezan prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijave proizvođača ulja (PPU) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu uvoza i/ili proizvodnje svježih mazivih ulja obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca PPU.

Najnovijom promjenom čl. 23. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov. br. 136/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač vozila (uvoznik i stjecatelj) prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost obvezan dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača vozila (PPV) koji je sastavni dio Pravilnika.
Naknada za rabljena vozila koja se unose u područje Republike Hrvatske iz država članica Europske unije plaća poduzetnik (stjecatelj, uvoznik) na temelju podataka iz PPV obrasca.

Izmjenama čl. 13. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (Nar. nov. br. 40/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač guma obvezan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača guma (PPG) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje otpadnim gumama obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača guma (PPG).

Više o tome u časopisu RRiF 8/13.


Š.G.Ostale vijesti:

Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)