RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom nakon 1. srpnja 2013.

Ponedjeljak, 08.07.2013.

Stjecatelji dobara iz EU (naknade za ambalažu, baterije, automobile, ulje i sl.) uz prijavu PDV dostavljaju i podatke o tim dobrima na propisanim obrascima
Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom plaćaju se na temelju tih izvješća.

Najnovijim izmjenama čl. 16. st. 6. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Nar. nov. br. 133/06. do 86/13.) utvrđeno je da proizvođač baterija i akumulatora prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost Poreznoj upravi obvezno dostavlja podatke o vrsti i količini baterija i akumulatora na obrascu Prijava proizvođača baterija i akumulatora (PPBA) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje obračunava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju podatka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD) i podataka iz navedenog obrasca kojeg proizvođači dostavljaju uz PDV obrazac.

Izmjenama  čl. 18. Pravilnika o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i otpadom (Nar. nov. br. 74/07. do 86/13.) utvrđeno je da naknadu kod uvoza, unosa i proizvodnje EE opreme obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača EE opreme i uređaja (PPEEOU) kojeg proizvođač, uvoznik ili stjecatelj iz EU mora dostavljati u skladu s čl. 17. st. 5. navedenog Pravilnika istodobno s obrascem PDV.

Promjenama čl. 16. st. 10. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Nar. nov. br. 97/05.,115. do 86/13.), utvrđena je obveza proizvođača (proizvođač, uvoznik i stjecatelj iz EU) da prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi dostavi podatke o vrsti i količini ambalaže na obrascu PPA koji čini sastavni dio navedenog Pravilnika, a plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će se obaviti na temelju tih podataka kao i drugih evidencija koje vodi obveznik.

Dopunama čl. 24. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (Nar. nov. br. 124/06. do 86/13.),  utvrđeno je da je proizvođač (i uvoznik i stjecatelj) ulja obvezan prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijave proizvođača ulja (PPU) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu uvoza i/ili proizvodnje svježih mazivih ulja obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca PPU.

Najnovijom promjenom čl. 23. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov. br. 136/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač vozila (uvoznik i stjecatelj) prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost obvezan dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača vozila (PPV) koji je sastavni dio Pravilnika.
Naknada za rabljena vozila koja se unose u područje Republike Hrvatske iz država članica Europske unije plaća poduzetnik (stjecatelj, uvoznik) na temelju podataka iz PPV obrasca.

Izmjenama čl. 13. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (Nar. nov. br. 40/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač guma obvezan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača guma (PPG) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje otpadnim gumama obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača guma (PPG).

Više o tome u časopisu RRiF 8/13.


Š.G.Ostale vijesti:

Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)