RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PRIMJENA MSFI-ja U 2019. GODINI

Zagreb, 12. prosinca 2018. seminar "Primjena MSFI-ja u 2019. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2912. prosinca 2018. (srijeda) POPUNJENO!

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.
Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Od 1. siječnja 2019. godine počet će se primjenjivati novi MSFI 16 – Najmovi koji definira jedinstveni model računovodstvenog praćenja operativnih i financijskih najmova kod najmoprimaca prema kojemu korisnici najmova po svim ugovorima o najmu, osim kod najmova koji su ugovoreni za razdoblje do 12 mjeseci ili kod najmova za imovinu male vrijednosti, trebaju u svojim poslovnim knjigama priznavati imovinu koja je u najmu te obvezu prema najmodavcu s osnove najma. Uz to, od prošle godine u primjeni su i novi MSFI 15 – Prihodi i MSFI 9 – Financijski instrumenti koji definiraju nova pravila za priznavanje prihoda i klasifikaciju financijskih instrumenata. Cilj je ovog seminara obrazložiti zahtjeve novih MSFI-ja i dati važnije primjere za primjenu ostalih MSFI-ja.

Program seminara:

PRIMJENA NOVIH MSFI-ja

Razradba primjene:

 1. Primjena MSFI-ja 16 – Najmovi
 2. Primjena MSFI-ja 15 – Prihodi
 3. Primjena MSFI-ja 9 – Financijski instrumenti

PRIMJENA OSTALIH AKTUALNIH MSFI-ja u 2019. GODINI

Bitne napomene za primjenu u praksi:

 1. MRS 2 – Zalihe
 2. MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške
 3. MRS 12 – Porez na dobit
 4. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema
 5. MRS 19 – Primanja zaposlenih
 6. MRS 20 – Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći
 7. MRS 21 – Učinci promjena tečaja stranih valuta
 8. MRS 23 – Troškovi posudbe
 9. MRS 24 – Objavljivanje povezanih osoba
 10. MRS 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina
 11. MRS 38 – Nematerijalna imovina
 12. MRS 40 – Ulaganja u nekretnine
 13. MRS 41 – Poljoprivreda
 14. MSFI 3 – Poslovna spajanja
 15. MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

 

Trajanje seminara od 9:30 do 15:00 sati

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)