RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV po računima koji su izdani do 31. VII. 2009.

Ponedjeljak, 03.08.2009.

*Mnoštvo je pitanja trebaju li se računi sa 22%
PDV-a za isporuku dobara i usluga koje su obavljene do 31.
VII. 2009., a koji će biti naplaćeni (ili plaćeni) poslije
1. VIII. 2009., stornirati i izdati novi računi sa stopom od
23% ili ne? Odgovor je NE.**

*Temeljno načelo je da za sve isporuke dobara i usluga
porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem
su obavljene (čl. 7. Zakona o PDV). To znači da je u
pojedinom mjesecu (tromjesečju) nastala porezna obveza koja
je morala biti obračunana na poreznu osnovicu uz primjenu
važeće stope. Prema tome, na isporuke do 31. VII. 2009. je
bila važeća stopa od 22% (ali i druge od 10% i 0%) i ona
ostaje u računima bez ikakvog naknadnog preračunavanja na
23%. Promjena porezne stope na 23% je nastala 1. kolovoza
2009 i primjenjuje se na sve isporuke koje slijede u
obračunskim razdobljima poslije.*

*Naplata ili plaćanje po izdanim računima do 31. VII. nema
utjecaja na nastanak porezne obveze i stopu PDV-a. Taj
slučaj ne može imati utjecaja niti kod obrtnika dohodaša kod
kojih obveza plaćanja PDV-a nastaje kad naplate, odnosno
pravo priznavanja pretporeza kod primatelja isporuke kada se
plati račun. Dakle, to se odnosi trenutak na priznavanje
pretporeza i obvezu plaćanja iskazanog poreza, ali ne i na
promjenu porezne stope.*

*Poseban su slučaj predujmovi. Primitak predujma do 31. VII.
je uzrokom nastanka porezne obveze po stopi PDV-a od22%, dok
će se isporuka (u VIII. i kasnije) obračunati prema važećoj
stopi u trenutku isporuke dobra ili usluge (po 23%). Račun
za predujam treba u poreznim evidencijama stornirati kako je
izdan (po 22%), a novi račun će se izdati po 23% u trenutku
isporuke dobra ili usluge, te razlika platiti od strane
primatelja isporuke, itd.
V.B.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)