RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkup otpada uz postupak obrnutog oporezivanja

Petak, 13.09.2013.

Onaj porezni obveznik PDV-a koji isporučuje rabljeni materijal koji se ne može ponovo uporabiti jer ima svojstvo otpada (industrijskog, neindustrijskog, reciklažnog, djelomično obrađenog), prilikom isporuke ovakvih dobara uz naknadu primjenjuje postupak prijenosa porezne obveze na kupca otpada. Takvo određenje proizlazi iz čl. 75. st. 3. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV-u) i čl. 152. st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13., dalje: Pravilnik o PDV-u), što znači da kad se pojave takve isporuke, mora se kod izdavanja računa primijeniti ovaj porezni postupak.

U praksi imamo slučajeve koji su obrnuti od zakonski definiranog obrnutog postupka. To je slučaj kad poduzetnik koji zbrinjava otpad zaračunava svoju naknadu za zbrinjavanje i recikliranje, pa se u tom slučaju donositelju (isporučitelju) otpada izdaje račun s PDV-om. Kada pak poduzetnik koji se bavi prikupljanjem otpada i njegovom preradom (reciklažom i sl.) dobije gotovi proizvod koji prodaje kao materijal koji će uporabiti drugi poduzetnik, također je i u tom slučaju riječ o isporuci dobra koja nema obilježje "neuporabljivog materijala", dakle s PDV-om. Npr. kod reciklaže građevinskog otpada dobije se pijesak, crveni pijesak za športske terene i dr., dakle gotovi proizvod koji se prodaje s PDV-om. Iz izloženog dolazimo do zaključka kako treba u tumačenju propisa primijeniti funkcionalnu metodu, tj. što je predmet isporuke. Vodeći se tim načelom dolazimo u dvojbu kad imamo isporuku sirove kože i drugog otpada iz klaonica. No, kako je sirova koža za stjecatelja materijal kojeg koristi kao temeljnu sirovinu u preradi za merkantilnu kožu, mogli bismo pomisliti da poduzetnik koji obavlja klaoničku ili mesno-prerađivačku djelatnost kad isporučuje sirovu kožu, tetive i dr. tada isporučuje svoj proizvod (nusproizvod) uz redoviti obračun PDV-a. Ali, s obzirom na to da je u t. d) st. 2. čl. 152. Pravilnika o PDV-u taksativno navedeno za što se sve primjenjuje prijenos porezne obveze, pa tako i na sirovu kožu, stoga neovisno o tome u kakvom se stanju koža isporučuje nekom kupcu (tuzemnom poreznom obvezniku), u računu za isporuku se ne obračunava PDV nego se stavlja napomena o prijenosu porezne obveze.

O ovoj problematici pisali smo u našem časopisu RRiF br. 9/13. str. 124., no kako je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom i kako se otkup otpada može isplaćivati samo na račun, u slijedećem broju (RRiF br. 10) dodatno će se objasniti ova problematika u posebnom članku.


V.B.Ostale vijesti:

Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)