RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina po čl. 13. st. 1.

Broj: 410-20/14-01/66 od 30.12.2015.

Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje odredbe čl. 13. t. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 127/00., 153/02., 22/11. i 143/14. – dalje: Zakon), navodeći da je riječ o oslobođenju samo između nasljednika prvog nasljednog reda (potomci i preci).
Člankom 13. Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade.
Prema točki 1. istog članka Zakona porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji.
Iz navedenih odredbi je razvidno da se porez na promet nekretnina ne plaća između ostalog ako se nekretnina stekne od srodnika u uspravnoj liniji, a ne samo od nasljednika prvog nasljednog reda.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)