RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje inozemnih mirovina

Četvrtak, 07.02.2013.

Mirovine koje umirovljenici, koji žive u Hrvatskoj odnosno tuzemni porezni rezidenti,koji primaju iz inozemstva od nositelja mirovinskog osiguranja u okviru zakonskog socijalnog osiguranja, zemlje u kojoj je mirovina ostvarena oporedzuju se, prema Zakonu o porezu na dohodak u Hrvatskoj osim ako prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojega je RH sklopila sa zemljom iz koje se isplaćuje mirovina, nije uređeno drukčije.

Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uređeno je iz kojih zemalja se primljene mirovine oporezuju u RH i koje mirovine RH nema pravo oporezivanja, kako slijedi:

U RH OPOREZUJU SE MIROVINE OSTVARENE U ZEMLJAMA: Albaniji, Armeniji, Austriji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj Čileu, Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Iranu, Irskoj, Islandu, Italiji (iznimno plaćanja uslijed prekida radnog odnosa, periodične naknade ili slične gotovinske isplate prema ugovoru s Italijom, oporezuje Italija), Izraelu, Jordanu, Koreji, Kuvajtu, Latviji Litvi, Mađarskoj, Maleziji, Malti, Moldovi, Norveškoj, Rusiji, Siriji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj, Velikoj Britaniji i Ukrajini.

U RH SE NE OPOREZUJU SE MIROVINE OSTVARENE U ZEMLJAMA: Belgiji, Danskoj, Finskoj, Južnoafričkoj Republici, Kanadi, Kini, Mauricijusu, Makedoniji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Omanu, Poljskoj, Rumunjskoj, San Marinu i Švedskoj.

Ako su mirovine u tim zemljama ostvarene na temelju privatnog osiguranja, oporezuju se u Hrvatskoj.

OBVEZA UMIROVLJENIKA KOJI PRIMA MIROVINU IZ INOZEMSTVA JE:

1. podnijeti prijavu za upis u registar obveznika poreza na dohodak ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od 8 dana od primitka mirovine na koju je obvezan platiti porez a to znači već od primitka prve mirovine nakon 1. ožujka 2012. To može učiniti i putem opunomoćenika;
2. obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez na propisane račune u roku od 8 dana od dana primitka mirovine;
3. podnijeti izviješće o uplaćenom porezu i prirezu na Obrascu ID najkasnije do 15- tog dana u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu;
4. po isteku godine a najkasnije do 31. siječnja iduće godine podnijeti Poreznoj upravi izviješće o isplaćenim mirovinama u godini na Obrascu IP.

O NAČINU OBRAČUNA POREZA I IZVIJEŠĆIMA KOJE SE DOSTAVLJAJU POREZNOJ UPRAVI PISALI SMO U ČASOPISU RRiF BR 4/12 na stranici 157.

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz inozemstva nisu obvezni podnositi poreznu prijavu AKO je predujam poreza i prireza uredno podmiren u tijeku godine.

Sa zemljama koje NISU prethodno navedene, Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U slučaju da umirovljenik prima mirovinu samo iz inozemstva iz zemlje s kojom Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na koju je porez plaćen u inozemstvu, tada može (ali nije obvezan) podnijeti poreznu prijavu na temelju koje će mu se od porezne obveze obračunane prema tuzemnom propisu odbiti plaćeni porez u inozemstvu te može ostvariti povrat poreza.

U slučajevima kada umirovljenik prima mirovinu istodobno iz inozemstva i u Hrvatskoj tada je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH).

O NAČINU ISKAZIVANJA INOZEMNE MIROVINE U POREZNOJ PRIJAVI PISALI SMO U ČASOPISU RRiF BR. 2/13. na stranicama 176 i 177.

U slijedećem broju časopisa RRiF objaviti ćemo ponovo članak o inozemnim mirovinama u kojemu će biti riječi i o novostima u vezi s korištenjem osobnog odbitka pri oporezivanju tih mirovina.


L.T.J.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)