RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje honorara stranih stručnjaka koji izvršavaju ugovore financirane IPA sredstvima

Broj: 410-01/11-01/2436 od 19.04.2012.

U svezi s upitom koji ste nam dostavili o poreznom tretmanu honorara koji se stranim ekspertima isplaćuju iz darovnica ugovorenih unutar IPA 2008, u nastavku odgovaramo.

Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. - MU, br. 10/07.) uređeno je potvrđivanje toga Okvirnog sporazuma i njegov tekst.

Pravila o porezima, carinskim pristojbama i ostalim fiskalnim troškovima uređena su člankom 26. toga Okvirnog sporazuma. Stavkom 2. pod. c. članka 26. Okvirnog sporazuma propisano je da se dobit i/ili dohodak nastao iz ugovora sa Europskom zajednicom, oporezuje samo u Republici Hrvatskoj u skladu s nacionalnim/lokalnim poreznim sustavom. No fizičke i pravne osobe, uključujući osoblje privremeno nastanjeno izvan svoje zemlje, iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e, koje izvršavaju ugovore koji se financiraju sredstvima Zajednice oslobođene su tih poreza u Republici Hrvatskoj.

Iz navedenih odredbi Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći te u skladu s odredbama članka 141. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90., 135/97., 8/98. – proč. tekst, 113/00., 124/00. – proč. tekst, 28/01., 41/01. – proč. tekst, 55/01. – ispravak, 76/10. i 85/10. – pročišćeni tekst), prema kojima međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona, proizlazi da ako će se honorari isplaćivati stranim ekspertima iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e i na teret sredstava IPA fonda, odnosno sredstava Zajednice, isti ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj.

Napominjemo da u slučaju kada hrvatski rezidenti fizičke osobe u Hrvatskoj rade na projektu koji je financiran iz sredstava Zajednica na hrvatskog rezidenta primjenjuju se odredbe hrvatskih poreznih propisa, te su prema Okvirnom sporazumu samo nerezidenti, pravne i fizičke osobe, iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e, izuzeti od oporezivanja.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)