RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Olakšica za područje posebne državne skrbi – broj radnika u poreznom razdoblju

Broj: 410-01/08-01/911 od 10.11.2008.

Porezna obveznica gđa. G. L. iz Petrinje vlasnica je obrta koji se sastoji od knjigovodstvenog servisa koji posluje već sedam godina, a u sklopu istog obrta otvorena je 2007. godine trgovina tehničkom robom u Petrinji. Trenutno je zaposleno sedam djelatnika od kojih pet ima prebivalište na području posebne državne skrbi, s time da je jedna od tih pet osoba u radnom odnosu od 10. travnja 2008. godine, stoga ta osoba neće imati ispunjeni uvjet od 9 mjeseci staža kod navedene porezne obveznice. Nadalje, od četiri preostale osobe koje imaju prebivalište na području posebne državne skrbi, jedna osoba najavila je otkaz s 18. kolovozom 2008. godine, ali porezna obveznica namjerava na njeno mjesto zaposliti drugu osobu sa 19. kolovozom 2008. godine. Stoga se postavlja upit da li su ispunjeni svi uvjeti za korištenje porezne olakšice za područje posebne državne skrbi II. skupine prilikom podnošenja prijave poreza na dohodak za 2008. godinu. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/05.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje u članku 55. stavku 1. da se obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima, utvrđeni porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima umanjuje za:

1. 100% na područjima posebne državne skrbi prve skupine,

2. 75% na područjima posebne državne skrbi druge skupine,

3. 25% na područjima posebne državne skrbi treće skupine i brdsko-planinskim područjima.

Prema članku 55. stavku 2. Zakona obveznici poreza na dohodak mogu koristiti oslobođenje ili umanjenje poreza na dohodak iz stavka 1. navedenog članka deset godina od dana početka primjene Zakona pod uvjetom da zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko-planinskim područjima najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

U konkretnom slučaju, ako je odlaskom jednog radnika, zaposlen drugi, tako da je kontinuirano bilo zaposleno više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu je više od 50% radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i/ili brdsko-planinskom području najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju, smatramo da su ispunjeni uvjeti za korištenje porezne olakšice za područje posebne državne skrbi II. skupine.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)