RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Općine Lokvičići

Narodne novine br.34/2018. od 11.04.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne osnovice, stope i visina poreza, te način obračuna i način plaćanja poreza koji pripadaju Općini Lokvičići (u daljnjem tekstu: Općina).

      Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez poreza na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Lokvičići objavljena u Službenom glasniku Općine Lokvičići br. 2/97.

      Ova Odluka stupa na snagu 16. prosinca 2017., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. svibnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)