RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.

Narodne novine br.79/2018. od 05.09.2018.

 

      Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2018. iznosi 1.306,64 kn.

      Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2018. usklađuju se od 1. srpnja 2018. za 2,7%.       

      Ova Odluka stupa na snagu 13. rujna 2018., a primjenjuje se od 1. srpnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)