RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kijevo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Općina Kijevo dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/05.).

      Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)