RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

Narodne novine br.4/2019. od 11.01.2019.

 

     Odlukom o općinskim porezima Općina Civljane utvrđuju se: vrste loklanih poreza Općine Civljane, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica.

     Odlukom se propisuju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

     Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Civljane (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 14/17.).

     Ova Odluka stupa na snagu 29. prosinca 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)