RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje

Narodne novine br.72/2018. od 08.08.2018.

 

      Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jelenje, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.) u daljnjem tekstu: Zakon.

      Općinski porezi Općine Jelenje jesu:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

       Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općinskim porezima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 30/01.).

      Ova Odluka stupa na snagu 16. kolovoza 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)