RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice

Narodne novine br.93/2018. od 19.10.2018.

 

      Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jasenice, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.) u daljnjem tekstu: Zakon.

      Općinski porezi Općine Jasenice jesu:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor.

      Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o porezima Općine Jasenice (Glasnik Općine Jasenice br. 1/17., 6/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 27. listopada 2018.,  a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)