RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno

Narodne novine br.42/2018. od 09.05.2018.

 

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/17., Nar. nov., br. 88/17., Službeni glasnik Općine Tisno br. 5/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)