RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Narodne novine br.35/2019. od 05.04.2019.

 

      U Odluci o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara (Nar. nov., br. 62/17. i Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 3/17.), članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% od utvrđene osnovice«.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2019. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)