RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

Narodne novine br.12/2018. od 07.02.2018.

 

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 2/10. i 160/13.).

      Ova Odluka stupa na snagu 15. veljače 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)