RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Lasinja

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

U Odluci o općinskim porezima Općine Lasinja (Glasnik Općine Lasinja br. 3/17.), u članku 3. podtočka 4. porez na nekretnine, briše se.

Iza članka 12., podnaslov »4. Porez na nekretnine«, briše se.

Članak 13. briše se.

Članak 15. briše se.

Članak 21. briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 22. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)