RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

U Odluci o Gradskim porezima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 4/17.) članak 2. briše se.

Odjeljak »VI. POREZ NA NEKRETNINE« i članak 12. brišu se.

U članku 16. stavak 1. briše se.

Članak 17. briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 21. prosinca 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)