RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn

Nedjelja, 22.03.2020.

Prava radnika na visinu plaće i elemente od kojih se ona sastoji utvrđuju se Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14. do 98/19.), Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18), kolektivnim ugovorima koje je poslodavac obvezan primjenjivati, pravilnikom o radu, ugovorom o radu  ili odlukama poslodavca. Poslodavac na kojeg se odnosi kolektivni ugovor ne može smanjiti plaću radnika (dok se ne promijene odredbe kolektivnog ugovora), dok poslodavac koji visinu plaće uređuje ugovorom o radu, svotu plaće može mijenjati izmjenom ugovora o radu ili aneksom ugovora o radu o čemu se i radnik mora složiti odnosno potpisati izmjene tog ugovora (aneks).

Poslodavac je obvezan u rokovima dospijeća obračunati plaću te prema propisanim obvezama zadužiti javna davanja na obrascu JOPPD.

Smatramo da poslodavca ovu obvezu treba ispuniti i u slučajevima kada od strane HZZ-a ostvaruje potporu za očuvanje radnih mjesta. Ostvarivanje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Korona virusom (COVID-19) treba smatrati državnim potporama poslodavcima, a obveze poslodavca prema radniku ostaju prema nekom od izvora radničkih prava (ugovor o radu, kolektivni ugovor i sl.). To znači da poslodavac treba obračunati plaću na onu svotu koja je ugovorena ili utvrđena nekim od izvora prava radnika.

Dakle, ako je radnikova neto plaća 5.000,00 kn, uz primjenu osnovnog osobnog odbitka ona iznosi 6.644,74 kn bruto. U tom slučaju poslodavac i dalje ima troškove i zaduženje za javna davanja na bruto od 6.644,74 kn. Navedenom potporom HZZ-o sudjeluje u isplati neto plaće, što znači da i u ovom slučaju poslodavac radniku treba isplatiti neto plaću od 5.000,00 kn a HZZ-o poslodavcu isplaćuje dio troška neto plaće u svoti od 3.250,00 kn.

Zbog novonastale situacije vezane za korona virus Vlada je najavila izmjene propisa kojima će omogućiti poslodavcima odgodu plaćanja javnih davanja. To znači da za to vrijeme poslodavcima se koji neće podmiriti obveze s motrišta javnih davanja, Porezna uprava na zaduženja iz JOPPD obrasca neće obračunavati zatezne kamate. Do trenutka pisanja ove vijesti još nisu objavljeni propisi prema kojima će se odrediti rokovi koji će navedeno omogućiti poslodavcima, stoga ćemo se o tome oglašavati kada propisi budu objavljeni.

Dakle, obveze poslodavca vezane za obračun plaće su slijedeća:

  • obračunati plaću radniku prema izvoru prava radnika
  • obračunati javna davanja i zadužiti ih u JOPPD obrascu
  • radniku izdati isplatnu listu obrazac IP1 u slučaju isplate plaće ili obrazac IP1 i NP1 u slučaju ne isplate plaće.

A.B.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)