RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Ponedjeljak, 08.11.2010.

Iz izmijenjenih odredbi Pravilnika izdvajamo: ,

Pravne i fizičke osobe, mogu fizičkim osobama uključujući i svoje radnike, darivati novac ili dobra za zdravstvene potrebe bez obračuna poreza na dohodak, pod uvjetom da iste nisu podmirene na teret obveznog, dodatnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja. Novčana sredstva za te potrebe treba uplatiti obvezno na žiro račun osobe ili zdravstvene ustanove u zemlji i u inozemstvu. O učinjenim uslugama darovatelj i primatelj trebaju posjedovati vjerodostojne isprave radi dokaza da su darovana sredstva namjenski utrošena. Razlika koja se ne može dokumentirati smatra se oporezivim dohotkom (plaćom ili drugim dohotkom). Darovatelj je o danim darivanjima obvezan voditi evidenciju.

Manjkovi na imovini nisu oporezivi do svote određene Odlukom HGK ili HOK, a u slučaju da svota manjka premašuje dopuštenu smatra se dohotkom odgovorne osobe. U slučaju da ne postoji objektivna mogućnost za utvrđivanje odgovornosti, ta razlika može uvećati osnovicu poreza na dobitak, ako je o tome donio odluku upravni odbor, nadzorni odbor, ili skupština društva.

Premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje može uplaćivati poslodavac za svoje radnike, koje se do 500,00 kn mjesečno ne smatraju plaćom već troškom poslodavca. To znači da se uplaćene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje mogu smatrati troškom do 6.000,00 kn godišnje. Iznimno, u 2010. ta svota može iznositi 3.000,00 kn. Dopuštena godišnja svota može biti uplaćena u jednom ili više mjeseci. Bitno je da ne prelazi godišnje dopustivu svotu. Jednako se odnosi i na obrtnika i slobodna zanimanja kada plaćaju dobrovoljno mirovinsko osiguranje za sebe.

Dohotkom od kapitala smatraju se izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja za privatne potrebe člana društva ili dioničara.

Jednako tako, dohotkom od kapitala smatraju se i skrivene isplate pod kojima se osobito smatraju:

1. davanje određenih koristi dioničaru ili članu društva uz naknadu nižu od tržišne,
2. plaćanje veće naknade dioničaru ili članu društva za dobra i usluge, veću od tržišne,
3. omogućavanje dioničaru ili članu društva koristi za koje nema pravne osnove.

Podsjećamo da se porez na dohodak od kapitala plaća po stopi 40% uvećanoj za prirez.

Ako se primici od kojih se obračunava porez na dohodak daju u naravi, na njihovu tržnu vrijednost uključujući i PDV obračunava se porez na dohodak i prirez po preračunanim stopama.

Sukladno izmijenjenom Zakonu o porezu na dohodak, posebno zbog ukidanja poreznih olakšica s osnove premija osiguranja, mijenjaju se obrasci ID, DNR i IP, s tim da će se novi obrasci primjenjivati tek od 1. siječnja 2011.

O ostalim izmjenama Pravilnika u časopisu RRiF br. 12/10.


L.T.J.Ostale vijesti:

Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)