RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici

(urednički pročišćeni tekstovi)

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, rujan 2017.
Pripremio::   Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Broj stranica:   136
Jezik:   hrvatski
     

 

Kako su početkom kolovoza ove godine stupile na snagu izmjene i dopune Ovršnog zakona (osim nekoliko odredaba sa stupanjem na snagu početkom rujna), koje se u značajnome dijelu odnose na ovrhu na novčanim sredstvima, a upravo u pogledu toga sredstva ovrhe u aktualnoj praksi ima daleko najviše upita, to smo odlučili izdati pročišćeni tekst Ovršnog zakona i počišćene tekstove bitnih pravilnika (donesenih temeljem toga Zakona), uz kazalo pojmova, za preglednije i lakše snalaženje u samome izdanju.Ovršni zakon je donesen prije nešto manje od pet godina i od tada je dva puta u značajnome opsegu mijenjan i dopunjavan. Mijenjani su i podzakonski propisi.

Riječ je o vrlo bitnim pravilnicima kojima se (između ostalih) uređuje zadužnica i tzv. administrativna zabrana, a tu su urednički pročišćeni tekstovi sljedećih pravilnika:
  1. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

  2. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice

  3. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

  4. Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika

  5. Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica.Ovime se zapravo daje relevantan normativni okvir instituta ovrhe na novčanim sredstvima, prema najnovijim propisima. 


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)
RRiFov letak