RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OIB od 1. siječnja 2010.

Utorak, 01.12.2009.

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08. – dalje: Zakon) i njegov provedbeni propis, Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (Nar.nov., br. 1/09. – dalje: Pravilnik) primjenjuju se od 1. siječnja 2010. Prema čl. 5. Zakona, obveznici primjene OIB-a su osobe kojima je OIB dodijeljen: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem u RH i strane osobe.

Kako OIB zamjenjuje MBG fizičkih osoba (građana i samostalnih obrtničkih djelatnosti), te MB pravnih osoba, to znači da OIB od 1. siječnja 2010. treba istaknuti na svim poslovnim papirima i ispravama koje se koriste za porezne i ostale potrebe u poslovanju.

Korisnici OIB-a su, trgovačka društva, obrtnici "dobitaši", obrtnici "dohodaši", ustanove, banke, udruge, vjerske zajednice, političke stranke i ostale pravne osobe, neovisno o tome jesu li ili nisu obveznici PDV-a, poreza na dobitak ili dohotka. Sve prethodno navedene osobe trebaju najkasnije do kraja ove godine prilagoditi poslovne i porezne dokumente kako bi već izdavanjem prvih isprava u 2010. sadržajem zadovoljili propisani uvjet, odnosno da ovisno o vrsti dokumenta sadrži i OIB izdavatelja, a u nekim slučajevima i primatelja isprave.

Jedan od najvažnijih poreznih dokumenata je račun koji treba sadržavati OIB ne samo izdavatelja, nego i primatelja računa. Ostali elementi računa, prema propisima o PDV-u, računovodstvenim i ostalim propisima nisu se promijenili.

Od 1. siječnja 2010., poslodavci trebaju evidentirati i pribaviti OIB-e svojih zaposlenika za potrebe matične evidencije radnika. Poslodavcima je taj podatak potreban jer zamjenjuje MBG, te će ga koristiti od 1. siječnja 2010. na svim izvješćima na kojima je prije bio tražen podatak o MBG. To su primjerice izvješća u vezi isplate plaće na R-Sm obrascu, obrascu DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada, Obrascu IP i dr.

Poduzetnici - isplatitelji dohotka trebaju dobiti podatak o OIB-u i od povremenih autora i drugih fizičkih osoba kojima je isplaćen drugi dohodak u 2009. kako bi taj podatak mogli evidentirati na obrascu ID-1 – Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu, koji se u 2010. dostavlja PU. OIB je potreban i za evidentiranje na potvrdama o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku koje isplatitelji trebaju predati fizičkim osobama za potrebe godišnje porezne prijave na DOH obrascu.

Osim navedenih izvješća i evidencija, poslodavci trebaju koristiti OIB i u svim ostalim izvješćima u kojima se traži podatak o MB poslodavca - društva ili MBG- fizičke osobe. Obveza iskazivanja OIB-a odnosi se na sve dokumente koji se izdaju, odnosno podnose od 1. siječnja 2010. pa i kad se radi o poslovnom događaju iz 2009. Prema raspoloživim informacijama MB poduzetnika još neko vrijeme će se koristiti, kao npr. na financijskim izvještajima koji se predaju FINI u 2010. za 2009. godinu itd.

Opširnije o primjeni OIB-a od 1. siječnja može se pročitati u časopisu RRiF br. 10/09., str. 119.


LJ.M.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)