RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OBRTNICI - GODIŠNJI OBRAČUN POSLOVANJA

Zagreb, 6. veljače 2020. seminar "Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. i novosti u 2020. godini"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 296. veljače 2020. (četvrtak)

Program seminara:

1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2020. godini

 • novi osobni odbitci pri obračunu plaća u 2020. godini
 • porezne olakšice za mlade zaposlenike, premije dopunskoga zdravstvenog
  osiguranja i premije dodatnoga zdravstvenog osiguranja
 • nova minimalna plaća
 • neoporezivi primitci u 2020. godini – primjena
 • nove osnovice za obračun doprinosa u 2020. godini
 • korištenje osobnog odbitka pri obračunu posljednje plaće
 • ostale aktualnosti iz Pravilnika o porezu na dohodak

2. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2020. godini

 • primjena snižene stope PDV-a na ugostiteljske usluge
 • zdravstvene usluge kada ih obavljaju samostalne djelatnosti i trgovačka
  društva (ispravci pretporeza, tko i kada)
 • izravna primjena Provedbene Uredbe Vijeća EU 2018/1912 – uvjeti za oslobođenje
  pri isporuci dobara unutar EU-a – dva neproturječna dokaza o otpremi dobara koja
  su izdale dvije različite strane – NOVO
 • podatak o PDV-ID broju kupca kao materijalni dokaz za primjenu oslobođenja
 • pojednostavljenja u trgovini među državama članicama – premještanje dobara
  i usluga i isporuke u nizu …
 • ostale novosti iz Zakona i Pravilnika o PDV-u

3. Doprinosi kod obrtnika – ako je jedino zanimanje ili ako se samostalna djelatnost obavlja uz radni odnos

4. Prednosti prijelaza “dohodaša” u “dobitaša” u 2020. godini s motrišta poreza na dohodak, dobitak i PDV-a, sastavljanje početne bilance i obveze protekom godine

5. Korištenje pretporeza za nabavu dobara i usluga za osobne automobile (gorivo, održavanje i dr.), reprezentacija i ostale aktualnosti u PDV-u

6. Iskazivanje primitaka i izdataka – posebnosti za djelatnosti, godišnji popis – inventura kod samostalnih obrtničkih djelatnosti: kako utvrditi popisne razlike (viškove i manjkove), obračun amortizacije i zaključivanje poslovnih knjiga

7. Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu na obrascima:

- zajednički obrt – Obrazac DOH-Z

- samostalni obrt – Obrazac DOH

8. Obračun članarine – TZ i spomeničke rente – SR, komorski doprinos – KD, naknada za općekorisne funkcije šuma za 2019. godinu

9. Obračun doprinosa za drugu djelatnost (obavljanje samostalne djelatnosti uz radni odnos)

10. Tko može i treba predati Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku – obrazac ZPP-DOH

11. Pitanja i odgovori
 

Početak seminara je u 9:30 sati.
Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Naknada za seminar je 875,00 kn (700,00 + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva (obrta, ustanove…) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRIF PLUS d.o.o. za poslovno savjetovanje, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel. 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 6. veljače 2020. seminar "Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. i novosti u 2020. godini"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DRVAPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)