RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OBRAČUN PDV-A NA USLUGE

Zagreb, 11. listopada 2018., seminar "Obračun PDV-a na usluge (u tuzemstvu, EU-u i trećim zemljama)


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2927. rujna 2018. (četvrtak) POPUNJENO!!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2911. listopada 2018. (četvrtak)

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn).
Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Cilj je ovog seminara obrazložiti porezno motrište usluga koje hrvatski porezni obveznici obavljaju poreznim obveznicima u RH, u EU i u treće zemlje i osobama koje nisu porezni obveznici. Navedeno će se obrazložiti na praktičnim primjerima iz poslovne prakse koji se najčešće pojavljuju u poslovanju tuzemnih poreznih obveznika. Stoga vas pozivamo na ovaj seminar kako biste potvrdili svoja praktična znanja o oporezivanju usluga s motrišta PDV-a i doznali nešto novo.

Program seminara:

1. Obračun PDV-a kod isporuka usluga u RH – nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza,
    stope PDV-a, elementi računa

2. Oslobođenja od plaćanja PDV-a kod isporuka usluga u tuzemstvu – usluge kreditiranja, osiguranja,
    najma stambenih prostorija i sl.

3. Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u tuzemstvu – usluge za koje se primjenjuje
    tuzemni prijenos porezne obveze, nastanak porezne obveze, postupanje s predujmovima

4. Oporezivanje „inozemnih usluga“ prema temeljnom načelu oporezivanja usluga - usluge
    obavljene u EU-u i u trećim zemljama poreznim obveznicima i osobama koje nisu porezni obveznici

5. Posebnosti pri stjecanju i isporuci usluga „malih“ poreznih obveznika

6. Određivanje poreznog položaj usluga u vezi s nekretninama – koje se usluge smatraju uslugama
    povezanim s nekretninama, porezni položaj kada usluge obavljaju u hrvatski i strani porezni obveznici
    u RH, kada se obavljaju u EU-u i trećim zemljama, kada ih obavljaju „mali“ porezni obveznici

7. Posebnosti u oporezivanju prijevoznih usluga PDV-om – razlikovanje u oporezivanju prijevoza dobara
    od prijevoza putnika, porezni položaj prijevoza dobara između poreznih obveznika, prijevoz dobara
    osobama koje nisu porezni obveznici, prijevoz putnika u putničkom prometu i dr.

8. Oporezivanje posredničkih usluga, usluga u kulturi, usluga pripremanja i posluživanja hrane,
    iznajmljivanja prijevoznih sredstava
i ostalih sličnih usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja
    usluga

9. Posebnosti kod oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog
    emitiranja i elektronički obavljenih usluga
osobama koje nisu porezni obveznici

10. Posebni postupak oporezivanja kod pružanja turističkih usluga – primjena posebnog
      postupka oporezivanja putničkih agencija, usluge smještaja koje obave strane fizičke osobe u RH i dr.

11. Porezno motrište „prefakturiranih“ usluga (usluge smještaja, usluge reprezentacije, usluge prijevoza i sl.)
 

Trajanje seminara od 9:30 do 14:00 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Sudionici seminara mogu po povoljnijoj cijeni nabaviti knjigu „Porez na dodanu vrijednost-primjena u praksi“, VIII. dopunjeno izdanje 2018., 1588 stranica, po cijeni od 525,00 kn (cijena u redovitoj prodaji je 630,00 kn) pa je tada sveukupna cijena naknade za seminar 1.400,00 kn (875,00 kn + 525,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 11. listopada 2018., seminar "Obračun PDV-a na usluge (u tuzemstvu, EU-u i trećim zemljama)

Knjiga "PDV-primjena u praksi", VIII. dopunjeno izdanje 2018. DA   NE


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DINAAPretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)