RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OBRAČUN PDV-A NA ISPORUKE DOBARA

Zagreb, 10. listopada 2018. seminar "Obračun PDV-a na isporuke dobara (u tuzemstvu, EU-u i trećim zemljama) - II. skupina


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2926. rujna 2018. (srijeda) POPUNJENO!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2910. listopada 2018. (srijeda)

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn).
Cijena za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz istog društva, obrta ustanove: 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Cilj je ovog seminara obrazložiti porezno motrište obračuna PDV-a pri isporukama dobara u tuzemstvu, kod isporuka dobara unutar EU-a, stjecanja dobara iz EU-a, uvoza dobara u RH, izvoza dobara iz RH, trostranih poslova, „lažnih“ trostranih poslova i dr. Navedeno će se objasniti na konkretnim primjerima iz poslovne prakse. Na seminaru će se obrazložiti i najnovije presude Suda Europske unije koje su vezane uz isporuke dobara.

Program seminara:

1. Obračun PDV-a kod isporuka dobara u RH – nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza,
    elementi računa prema PDV-u, OPZ-u itd.

2. Isporuka dobara unutar EU-a – uvjeti za oslobođenu isporuku, određivanje mjesta oporezivanja
    – s prijevozom / bez prijevoza

3. Obračun PDV-a na stjecanje dobara iz EU-a – nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza,
    porezne evidencije i propisani obrasci

4. Posebnosti u prometu osobnih automobila

5. Posebnosti pri stjecanju i isporuci dobara „malih“ poreznih obveznika

6. Stjecanje i isporuka dobara stranih poreznih obveznika u RH – treba li se strani porezni
    obveznik registrirati za potrebe PDV-a, kako se i kada primjenjuje čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u,
    nastanak porezne obveze i porezne evidencije

7. Porezni položaj trostranih poslova – propisani uvjeti, porezne obveze sudionika
    (isporučitelj, prvi kupac, primatelj dobara)

8. Porezni položaj „lažnih trostranih poslova“

9. Porezni položaj carinskog postupka 42 u RH i u drugim zemljama članicama EU-a

10. Uvoz dobara u RH s motrišta PDV-a – što ulazi u poreznu osnovicu, nastanak porezne obveze,
      kada se može priznati pretporez, novosti za nabave iznad 1.000.000,00 kn – NOVI Pravilnik

11. Uvoz dobara u drugim zemljama članicama EU-a

12. Porezno motrište izvoza dobara iz RH – uvjeti za oslobođenu isporuku, prijevozne usluge
      pri izvozu – NOVO (presuda Suda EU-a)

13. Izvoz dobara iz drugih zemalja članica EU-a

14. Porezno motrište komisijske prodaje dobara u drugim zemljama članicama EU-a


Trajanje seminara je od 9:30 do 14:00 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Sudionici seminara mogu po povoljnijoj cijeni nabaviti knjigu „Porez na dodanu vrijednost-primjena u praksi“, VIII. dopunjeno izdanje 2018., 1588 stranica, po cijeni od 525,00 kn (cijena u redovitoj prodaji je 630,00 kn) pa je tada sveukupna cijena naknade za seminar 1.400,00 kn (875,00 kn + 525,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 10. listopada 2018. seminar "Obračun PDV-a na isporuke dobara (u tuzemstvu, EU-u i trećim zemljama) - II. skupina

Knjiga "Porez na dodanu vrijednost-primjena u praksi", VIII. dopunjeno izdanje 2018. DA   NE


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
BIKOVOPretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)