RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u poticanju zapošljavanja

Utorak, 06.11.2012.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja objavnjen u Narodnim novinama br. 120/12.koji stupa na snagu 8. studenog 2012.).

Najnovijom izmjenom Zakona o poticanju zapošljavanja (Nar. nov. br. 57/12.)- dalje Zakon, poslodavci mogu koristiti olakšice prilikom zapošljavanja osoba u radni odnos ili prema ugovoru o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, za osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih duže od trideset dana a koje nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na staž koje su možebitno ostvarile u nekoj drugoj struci. Pod mirovinskim stažem po osnovi zvanja za koje su se obrazovale smatra se i staž ostvaren po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja.

Nadalje, izmijenjene su odredbe u vezi s zapošljavanjem na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi i to:

- pod bilinogojstvom se više se ne smatra utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda ili repromaterijala
- pod poslovima u stočarstvu, osim poslova navedenih u Zakonu, dodani su još i poslovi sakupljanja i sortiranja jaja, prikupljanje i utovar peradi, čišćenje objekata između proizvodnih ciklusa, utovar i istovar stoke ili hrane za životinje
-pod ribarstvom se smatra gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uzgoj slatkovodne i morske ribe i školjkaša te prerada ribe i drugih vodenih organizama.

Zapošljavati osobe na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi mogu osim fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost i fizičkih osoba nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku, mogu i ostale fizičke osobe.

Fizičkim osobama koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost mogu pomagati u tim poslovima članovi obitelji bez obveze sklapanja ugovora. Pod članovima obitelji smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u ravnoj lozi i njihovi supružnici (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci i praunuci), srodnici po krvi u pobočnoj lozi i njihovi supružnici (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke te njihovi potomci), srodnici po tazbini i njihovi supružnici (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci), pastorčad i posvojenici i njihovi supružnici, korisnik udomiteljstva kojem ta fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi, osoba koju je ta fizička osoba dužna uzdržavati te osoba s kojom je ta fizička osoba u izvanbračnoj zajednici.

Jednako tako fizičkim osobama u tim poslovima mogu pomagati prijatelji i susjedi bez obveze sklapanja ugovora ako te poslove obavljaju bez plaćanja i ostvarivanja druge materijalne koristi.

Zahtjevi za ostvarivanje prava poslodavaca i osobe koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa, podneseni prije stupanja na snagu ovoga Zakona a to je 8. studeni 2012., dovršit će se prema odredbama Zakona koji su se primjenjivali do toga dana.


L.T.J.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)