RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u obračunu posebnog poreza na osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove

Ponedjeljak, 10.08.2009.

Zakon o posebnim
porezima na *osobne automobile, ostala motorna vozila,
plovila i zrakoplove * (Nar. nov. br. 139/97.,105/99.,
55/00., 127/00., 107/01., 136/02. - proč. tekst, 44/03.
95/04., dalje: Zakon), uređuje oporezivanje navedenih
proizvoda, a posljednje izmjene Zakona objavljene su u
*Nar.nov., br. 94/09., te su stupile su na snagu 9. kolovoza
2009.* Posebni porez na osobne automobile i motocikle te na
plovila i zrakoplove plaća se u fiksnom iznosu utvrđenom
prema pripadnosti predmeta oporezivanja pojedinom od
cjenovnih razreda (osnovica). Izmjenama su dodani novi
cjenovni razredi (osnovice) dodavanjem povećanih vrijednosti
i propisanog postotka na svotu cijene predmeta oporezivanja
koji prelazi donju granicu određenog cjenovnog razreda.
Nadalje, vezano za visinu posebnog poreza, polazi se od
porezne osnovice posebnog poreza na osobne automobile,
motocikle, plovila i zrakoplove, a to je:*

* *prodajna cijena - cijena bez PDV-a za dobra koja se
1. prodaju u tuzemstvu****carinska vrijednost uvećana na
svotu carine - za dobra koja se uvoze**
*/Tablica: Visina posebnog poreza na osobne automobile,
motocikle, plovila i zrakoplove/ *

*Kako je iz tablice vidljivo, sada je prodajna cijena,
odnosno carinska vrijednost uvećana za svotu carine,
osnovica ne samo za osobne automobile i motocikle, nego i za
plovila i zrakoplove. Prije navedene izmjene, posebni porez
na plovila obračunavao se prema dužini plovila u metrima, te
prema tome je li imaju ili nemaju kabinu, a visina posebnog
poreza na zrakoplove ovisila je o broju sjedala koje
zrakoplov ima.*

*Opširnije o tome može se pročitati u *separatu* uz časopis
RRiF 8/09.
Lj.M.

Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.
Putovanje članova Udruge “Hrvatski računovođa” u New York
Ponedjeljak, 11.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)