RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2010.

Srijeda, 22.07.2009.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dodanu vrijednost, (Nar.nov., br. 87/09.) prvenstveno se
odnosi se na djelomično usklađivanje sa pravnom stečevinom
Europske unije, odnosno novom Direktivom 2006/112/EZ a koja
je stupila na snagu 01. siječnja 2007. Najznačajnije izmjene
odnose se na:*

**Izuzimanja*. Izmjenama se brišu odredbe o oporezivanju
vlastite potrošnje te oporezivanju isporuka dobara i usluga
što ih trgovačka društva i drugi oblici zajedničkog
obavljanja gospodarske djelatnosti obavljaju vlasnicima
udjela i članovima njihove uže obitelji kao i bilo kome
drugome uz povoljnije uvjete ili bez naknade. Umjesto toga
propisano je da se isporukama dobara uz naknadu smatra ako
porezni obveznik ili njegovi zaposlenici u *privatne svrhe
izuzimaju dobra* koja čine dio poduzetničke imovine, ako
raspolažu njima bez naknade ili ih izuzimaju u druge
nepoduzetničke svrhe, a za ta dobra se u cijelosti ili
djelomično mogao iskoristiti odbitak pretporeza*

**Besplatno* davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima
ili budućim kupcima i davanje darova u vrijednosti do 80,00
kn u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti ne smatra se
isporukama uz naknadu, uz uvjet da se daju povremeno i ne
istim osobama.*

**Ograničenje prava na odbitak pretporeza*. Poduzetnici neće
moći odbiti 70% pretporeza obračunanog za isporučena dobra
ili obavljene usluge odnosno PDV-a obračunanog pri uvozu
dobara, koja služe *za reprezentaciju u vezi s ugošćivanjem
i darivanjem poslovnih partnera*. Jednako tako, porezni
obveznik ne može odbiti 30% pretporeza obračunanog za
isporuku, uvoz ili najam *osobnih automobila* i drugih
sredstava za osobni prijevoz kao i za isporučena dobra,
obavljene usluge ili uvoz dobara u vezi s nabavom, najmom
ili korištenjem osobnih automobila i drugih sredstava za
osobni prijevoz.*

**Oslobođenje od plaćanja PDV-a* na isporuke dobara i usluga
više nije institucionalno određeno. Primjerice, oslobođenje
se odnosi na ugovaranje i odobravanje kredita neovisno o
tome je li se radi o financijskoj instituciji ili trgovačkom
društvu. To znači da će zaračunane kamate biti oslobođene
PDV-a. Međutim, ako poduzetnici osim tih isporuka obavljaju
i druge isporuke koje su oporezive PDV-om, obveznici su
PDV-a za te isporuke uz pravo na odbitak pretporeza samo za
te oporezive isporuke.*

**Inozemni poduzetnici* koji u RH obavljaju isporuke dobara
i usluga *imati će obvezu registrirati se u RH za potrebe
PDV-a*. Imaju obvezu imenovati poreznog zastupnika koji će
za njih obavljati poslove vezane za utvrđivanje i plaćanje
poreza. To treba biti tuzemni porezni obveznik koji će
jamčiti za plaćanje PDV-a.*

*Promijenjene su i odredbe u vezi oslobođenja pri uvozu
dobara (čl. 12), te izvozu (čl., 13). Umjesto matičnog
broja, odnosno matičnog broja građana, od 01. siječnja 2010.
na računu treba upisivati osobni identifikacijski broj (OIB)
kao porezni broj poduzetnika.*

*O navedenoj temi pišemo opširno u časopisa RRiF br.
8/09.
Lj.M.Ostale vijesti:

Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)