RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti iz izmjena Pravilnika o porezu na dobit

Srijeda, 06.06.2012.

Najvažnije izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 61/12.) odnose se na:

• ograničenja u vezi s korištenjem porezne olakšice za reinvestirani dobitak
• "novi" obrazac prijave poreza na dobit (obrazac PD)
• gubitak od vrijednosnih usklađenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine koja podliježe amortizaciji
• isplatu predujmova dobitka i vođenje Evidencije u vezi toga
• utvrđivanje porezne osnovice u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta na području transfernih cijena.

Poreznu olakšicu za reinvestirani dobitak mogu ostvariti poduzetnici koji su u poreznom razdoblju (2012.) ostvarili dobitak prije uvećanja i umanjenja (razlika prihoda i rashoda), pod uvjetom da je za svotu "reinvestiranog" dobitka povećan temeljni kapital društva i to povećanje je upisano u sudski registar.

U "novi" obrazac PD koji će se sastavljati za odnosnu godinu (za 2012.) unosi se reinvestirani dobitak u svrhu umanjenja osnovice poreza na dobitak, a porezna obveza nastaje isključivo na temelju propisanih uvećanja povezne osnovice (iz rednog broja II. obr. PD), tada uvećanje temeljnog kapitala (upisanog u sudskom registru) predstavlja svotu reinvestiranog dobitka umanjenog za poreznu obvezu.

Međutim, ova porezna olakšica NEĆE se priznati ako poduzetnik ovako stvoreni temeljni kapital naknadno (u 2013. i kasnije) smanji i isplati ga članovima društva ili ga smanji radi prijenosa u korist drugih stavaka kapitala i pričuva koje se u budućim poreznim razdobljima mogu isplatiti članovima društva. Navedeno se primjenjuje i u slučaju preoblikovanja društva i likvidacije, statusnih promjena spajanja, pripajanja i podjele društva te u slučaju promjene strukture vlasništva.

Novost koja proizlazi iz ovog Pravilnika odnosi se i na gubitak od vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine koja podliježe amortizaciji. On se sada smatra porezno nepriznatim troškom za koji se uvećava osnovica poreza na dobitak, osim kada je riječ o izvanrednom oštećenju ove dugotrajne imovine za koje postoji vjerodostojna dokumentacija.

U vezi s isplatama predujmova dobitka, u Pravilniku je detaljno pojašnjeno vođenje evidencije o tome. Naime, ako poduzetnik tijekom godine isplaćuje predujmove dobitka, obvezan je voditi "Evidenciju o isplaćenim predujmovima dobitka", a prilaže se uz godišnju prijavu poreza na dobitak.

Ako je tijekom godine svota predujmljenog dobitka veća od ostvarenog udjela u dobitku člana društva (fizičke osobe), razlika se smatra dohotkom od kapitala s osnove izuzimanja i ne može se preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja ili zajam.

Sada su detaljnije pojašnjene metode za utvrđivanje transfernih cijena u vezi s poslovanjem između rezidenata i nerezidenata te postupci koje treba provesti u smislu utvrđivanja je li neka transakcija provedena prema načelu nepristrane transakcije između spomenutih osoba.

Više o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit pročitajte u časopisu RRiF br. 7/12.


Đ.J.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)