RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi podatci kod popunjavanja naloga za plaćanje pri isplatama fizičkim osobama

Petak, 03.06.2016.

Od 6.6. 2016. prilikom isplate primanja fizičkim osobama (plaće, dodataka na plaću, naknade za članstvo u upravi, ugovora o djelu i ostalih osobnih primanja navedenih u tablici niže) treba voditi računa o upisivanju:

-  poziv na broj platitelja,

-  poziv na broj primatelja (obavezan podatak).

Na nalozima za isplatu (HUB 3), treba popuniti podatke kako je opisano u nastavku jer će jedino ispravan i popunjen nalog biti evidentiran i proveden.

U polja vezana za podatke o platitelju prema trenutno važećim propisima za oporezive isplate i naknade za bolovanje o načinu popunjavanja naloga za plaćanja treba upisati:

-  Model: HR67

-  Poziv na broj platitelja :

OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca - X (vidi stručne obavijesti RRIF-a 2/16, str. 25, tablica 24. i 25.)

 

Primjer popunjenog poziva na broj platitelja za isplatu plaće u cijelosti

HR67 12345678912-16365-0

U polja vezana za podatke o  primatelju prema propisima o načinu popunjavanja naloga za plaćenja koji su u primjeni od 6.6.2016. obvezno se treba upisati:

-  Model – HR69

-  Poziv na broj primatelja:

40002 (uvijek fiksno) -OIB isplatitelja osobnog primanja-šifra osobnog primanja (prema šifarniku osobnih primanja niže u tablici)

-  Šifra namjene – SALA

a)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti

HR69  40002-OIB isplatitelja-100

b)  Primjer poziva na broj primatelja za osobno primanje naknade prijevoza s posla na posao koje se isplaćuje odvojeno od plaće (poseban nalog za plaćanje)

HR69 40002- OIB isplatitelja -190

c)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće isplaćen na zaštićeni račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -110

d)  Primjer poziva na broj primatelja za dio plaće (pod ovrhom) isplaćene na tekući račun

HR69 40002- OIB isplatitelja -120

 

Tablica: Šifra osobnog primanja obavezno se unosi ou poziv na broj primatelja  kao treći podatak.

Šifra                   Vrste osobnih primanja

100                    Osobno primanje isplaćeno u cijelosti

110                    Isplata dijela osobnog primanja

120                    Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio

130                    Ugovor o djelu

140                    Rad za vrijeme  školovanja

150                    Isplata dividende

160                    Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora

170                    Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta

180                    Najam

190                    Prijevoz

200                    Službeni put

210                    Terenski dodatak

220                    Naknada za odvojeni život

230                    Naknada za bolovanje

240                    Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

250                    Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade

260                    Regres

270                    Božićnica, uskrsnica

280                    Dječji dar

290                    Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu,  knjige i ostalo

300                    Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika

310                    Pomoć u slučaju rođenja djeteta

320                    Otpremnina

399                    Ostala osobna primanja

Napomena: šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 koriste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju samostalno. U slučaju kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100. 


A.M.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)