RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi obrasci platnog prometa

Ponedjeljak, 11.06.2012.

Prema odredbama Zakona o platnom prometu (Nar. nov., br. 133/09.) nacionalna platna transakcija je ona .." u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelji platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u RH"…. Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa (Nar. nov., br. 3/11. i 101/11., dalje: Odluka) omogućeno je u nacionalnom prometu korištenje IBAN-a (eng. International Bank Account Number) i u domaćem platnom prometu i to od 1. lipnja 2012. Stoga se od 1. lipnja 2012. kod provođenja nacionalnih platnih transakcija računi platitelja/primatelja mogu upisivati u:

a) BBAN (VBDI + broj transakcijskog računa – dosadašnji broj računa u platnom prometu u zemlji) ili u
b) IBAN konstrukciji (do 1. lipnja 2012. korišteno samo u platnom prometu s inozemstvom).

Primjer BBAN konstrukcije 1234567-1234567890 (7+10 brojeva) Primjer IBAN konstrukcije HR11 2222 3333 4444 5555 6 (21 znak- HR+19 brojeva). Ovaj dualizam upisa predviđen je do 31. svibnja 2013. odnosno 1. lipnja 2014. No, bez obzira na ovu mogućnost, IBAN konstrukciju transakcijskih računa obavezno će morati imati svi sudionici nacionalnog prometa od 1. lipnja 2013.

Zbog prethodno navedenoga od 1. lipnja 2012. u uporabu su se uveli i novi obrasci platnog prometa HUB 3 i HUB 3A koji omogućavaju korištenje IBAN konstrukcije računa.

Obrazac HUB 3 Univerzalni nalog za plaćanje, jedinstven je za sva plaćanja i može se koristiti za provođenje nacionalnih i međunarodnih plaćanja, a Obrazac HUB 3A može se koristiti samo za nacionalna plaćanja.

Detaljne informacije i Uputa za popunjavanje HUB 3 i HUB 3A obrasca dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske udruge banka i u RRiF-u br. 11/11. Informacije koje su objavljene u časopisu, što se tiče popunjavanja i uporabe obrazaca, su i sada primjenjive. Detaljnije o tome će se ponovno pisati u jednom od sljedećih brojeva časopisa RRiF.

Za sve informacije o IBAN-u korisnici platnih usluga, prema obavijesti koja je objavljena na Internet stranicama Hrvatske udruge banka, mogu se obratiti kreditnoj instituciji u kojoj vode svoj transakcijski račun, uključujući i za popunjavanje polja obrasca s nazivom "šifra namjene".

Dakle, poslovne banke ne bi smjele od 1. lipnja 2012. uvjetovati obveznu uporabu IBAN konstrukcije računa u nacionalnom prometu, već bi se u nacionalnom platnom prometu morala dopustiti i uporaba "stare" konstrukcije računa.


N.D.Ostale vijesti:

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)