RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi obrasci platnog prometa

Ponedjeljak, 11.06.2012.

Prema odredbama Zakona o platnom prometu (Nar. nov., br. 133/09.) nacionalna platna transakcija je ona .." u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelji platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u RH"…. Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa (Nar. nov., br. 3/11. i 101/11., dalje: Odluka) omogućeno je u nacionalnom prometu korištenje IBAN-a (eng. International Bank Account Number) i u domaćem platnom prometu i to od 1. lipnja 2012. Stoga se od 1. lipnja 2012. kod provođenja nacionalnih platnih transakcija računi platitelja/primatelja mogu upisivati u:

a) BBAN (VBDI + broj transakcijskog računa – dosadašnji broj računa u platnom prometu u zemlji) ili u
b) IBAN konstrukciji (do 1. lipnja 2012. korišteno samo u platnom prometu s inozemstvom).

Primjer BBAN konstrukcije 1234567-1234567890 (7+10 brojeva) Primjer IBAN konstrukcije HR11 2222 3333 4444 5555 6 (21 znak- HR+19 brojeva). Ovaj dualizam upisa predviđen je do 31. svibnja 2013. odnosno 1. lipnja 2014. No, bez obzira na ovu mogućnost, IBAN konstrukciju transakcijskih računa obavezno će morati imati svi sudionici nacionalnog prometa od 1. lipnja 2013.

Zbog prethodno navedenoga od 1. lipnja 2012. u uporabu su se uveli i novi obrasci platnog prometa HUB 3 i HUB 3A koji omogućavaju korištenje IBAN konstrukcije računa.

Obrazac HUB 3 Univerzalni nalog za plaćanje, jedinstven je za sva plaćanja i može se koristiti za provođenje nacionalnih i međunarodnih plaćanja, a Obrazac HUB 3A može se koristiti samo za nacionalna plaćanja.

Detaljne informacije i Uputa za popunjavanje HUB 3 i HUB 3A obrasca dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske udruge banka i u RRiF-u br. 11/11. Informacije koje su objavljene u časopisu, što se tiče popunjavanja i uporabe obrazaca, su i sada primjenjive. Detaljnije o tome će se ponovno pisati u jednom od sljedećih brojeva časopisa RRiF.

Za sve informacije o IBAN-u korisnici platnih usluga, prema obavijesti koja je objavljena na Internet stranicama Hrvatske udruge banka, mogu se obratiti kreditnoj instituciji u kojoj vode svoj transakcijski račun, uključujući i za popunjavanje polja obrasca s nazivom "šifra namjene".

Dakle, poslovne banke ne bi smjele od 1. lipnja 2012. uvjetovati obveznu uporabu IBAN konstrukcije računa u nacionalnom prometu, već bi se u nacionalnom platnom prometu morala dopustiti i uporaba "stare" konstrukcije računa.


N.D.Ostale vijesti:

Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)